Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Xem kiểu nhận đơn và xử lý đơn của công dân từ các cơ quan trung ương đây. Nghĩa là họ cứ nhận đơn xong, ký chuyển, chỉ đạo nơi khác , nơi khác nhận xong ký chuyển nơi khác, nơi khác lại nhận và ký chuyển....như vòng tròn. Dân cứ gửi đơn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác...
 Nhận đơn theo báo Thanh niên : không chỉ nhận là xong ... thế nhưng cứ nhận là xong từ xưa đến nay đấy, ai kiểm tra đi.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét