Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Dân oan Đại từ tiếp tục biểu tình và kiện EVN !


 Như chúng tôi đã đưa tin : chiều qua vào hồi 14 giờ, gần hai chục dân oan Đại từ Thái Nguyên đã kéo đến EVN để biểu tình, khởi kiện EVN như những gì đã diễn ra từ năm ngoái.
Trẻ em một tuổi cũng được mang theo tới EVN !
  Hiện nay, bà con Đại từ vẫn tiếp tục trụ tại cổng EVN, họ cho biết họ sẽ yêu cầu EVN phải thực hiện những gì đã cam kết trong biên bản làm việc với họ từ ngày 6/6/2012 do ông Dương ƯQunag Thành ký với sự chứng kiến của luật sư Trần Vũ Hải, người bảo vệ quyền lợi cho bà con.

Năm ngoái, bà con cũng đã phải ăn ngủ tại EVN để chờ họ giải quyết :

Ăn ngủ tại EVN

EVN cho xây dựng điện cao thế qua nóc nhà dân mà không đền bù và chối bỏ trách nhiệm.

Biểu tình cả ban đêm !

Hiện chưa biết EVN sẽ phải trả lời công luận thế nào trước những khuất tất và bất tín của họ ?

Theo Blog Danoan2012.

Công an cũng tới quay phim dân oan Đại từ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét