Con đường mà ông Kră Jăn Mơ lấn ra lòng hồ Đan Kia- Suối Vàng dài 128m
Con đường mà ông Kră Jăn Mơ lấn ra lòng hồ Đan Kia- Suối Vàng dài 128m 
* Giải tỏa con đường giữa lòng hồ
Sáng 29.3, PV Thanh Niên trở lại khu vực lấp hồ Đan Kia - Suối Vàng, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Khác với tuần trước, khu vực quanh hồ thuộc Tổ Đan Kia không còn nhộn nhịp bóng dáng của những chiếc xe ủi, xe múc, xe ben chở đất lấp hồ.