Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Đề nghị tẩy chay bầu cử nếu MTTQ Hà nội ỉm lý lịch 36 ứng viên !

Tin nóng "quyết định" !!
Kính thưa toàn thể cử tri ở Hà nội,

Trước khi có 1 quyết định cuối cùng của việc "đi bầu cử quốc hội":
Sáng nay tôi kiên trì gọi điện đến Mặt trận tổ quốc Hà nội : bắt đầu từ những số máy bàn,rồi đến số di động như sau:
39345881,3934605,39346102,38289759,38249080,
39345384,39346109 và còn mấy số nữa,tôi không ghi lại đủ,ngoài ra tôi còn gọi đến chín số máy di động của những người cán bộ trong MTTQ Hà nội
tất cả chỉ với mục đích rất rõ ràng minh bạch là:
Nhân dân cần biết lý lịch của 36 ứng viên do MTTQ giới thiệu ?
Nhưng họ đều không trả lời yêu cầu đó của tôi (và của nhân dân)

Nếu ngày 22/4/2016 mà MTTQ vẫn không dám công khai lý lịch của 36 ứng viên do MTTQ giới thiệu thì tôi đề nghị nhân dân quyết không đi bầu cử,vì trong số 36 ứng viên do MTTQ giới thiệu có nhiều người đang bị dân oan tố cáo ...
Tôi đã có kinh nghiệm của cuộc đi bỏ phiếu bầu quốc hội khóa 13 rồi (tôi đã xé tờ phiếu ngay trước mặt 1 người trong tổ bầu cử (tên là Điều) của phường Láng thượng,quận Đống đa,Hà nội (vì họ đã vi phạm quyền công dân của tôi,cụ thể là hắn nói"bà không được gạch tên người này..."),sau đó UBND phường có mời tôi đến để tên Điều (kẻ ăn tiền của ứng viên,rồi đi vận động,ép dân bỏ phiếu cho những người không đủ tư cách đại biểu quốc hội ! ).
Vì vậy nếu MTTQ Hà nội không công khai lý lịch của 36 ứng viên (ngay trong ngày 22/4/2016) thì tôi đề nghị toàn thể cử tri Hà nội chúng ta không đi bỏ phiếu ngày 22/5/2016 !

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hà nội - lại có giáo viên tố cáo ngành giáo dục !

( V/v phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  )

                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                      Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                       ĐƠN   KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP
                                                    ( Lần 3 )
    ( V/v phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  )

       Kính gửi : -( Ông ) Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội , Thành ủy viên - Thành ủy thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND khóa XIII thành phố Hà Nội

             Tôi tên là  : Nguyễn Thị Bích Nhung
Địa chỉ : Xóm Minh Trung, thôn Đa Phúc-Sài Sơn-Quốc Oai Hà Nội
  Ngày 30/10/2015, tôi gửi đơn kiến nghị lần 1, lần 2 ngày 10/11/2015 về việc  phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  . Nhưng đến nay không có sự phản hồi của quý ông nên tôi gửi đơn kiến nghị lần 3 với nội dung như sau :        
Ngày 26 /10/2015, tôi nhận được thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu . Tôi hoàn toàn phản đối vì lý do như sau :
1- Phản đối chuyển đơn đến nơi không có thẩm quyền giải quyết đơn :
Ngày 09 /9/2015 tôi gửi đơn đến ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục &Đào  tạo Hà Nội tố cáo ông  Nguyễn Văn Phương-Trưởng Phòng PGD & ĐT huyện Quốc Oai đã lập hồ sơ không đạt chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học  trái với Thông tư số 14/ 2011/TT-BGDDT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Bà Phan  Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn ở nhiệm kỳ 2010-2015 .
Căn cứ khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục :
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
11. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Như vậy thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo trên phải thuộc thẩm quyền ông Nguyễn Hữu Độ -Giám đốc Sở Giáo dục &Đào  tạo Hà Nội
Căn cứ vào khoản 7 Điều 7 Nghị định số  14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ  chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội phải  dựa vào cơ quan chuyên môn ( PGD &ĐT huyện Quốc Oai để lập hồ sơ Hiệu trưởng cho bà Phan Thị Thu Hường – Hiệu trưởng Tiểu học Sài Sơn ( Nay là Tiểu học Sài Sơn A ) .
Căn cứ khoản 2, điều 4, Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .

2- Hình thức, thể thức văn bản trong thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 , ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội  ghi giải quyết đơn là không đúng .
Thông báo này nhằm mục đích thông báo việc đã chuyển đơn đến UBND huyện Quốc Oai  .
Theo khoản 4, điều 7 ,  Thông tư số 06/2013/TT-TTCP , ngày 30 / 09 / 2013 về Quy trình giải quyết đơn Tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Ông Hoàng Cơ Chính- Chánh Thanh tra SGD&ĐT Hà Nội phải có phiếu đề xuất lên ông Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội để Giám đốc ban hành quyết địn thụ lý đơn và quyết định thành lập đoàn thanh tra đúng thẩm quyền . Nhưng ông Hoàng Cơ Chính- Chánh Thanh tra SGD&ĐT Hà Nội đã có phiếu chuyển đơn tố cáo đến UBND huyện Quốc Oai số bao nhiêu ? ngày tháng năm nào ? Căn cứ điều nào , luật nào mà lại né tránh khi đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của chính Giám đốc SGD&ĐT Hà Nội nhưng lại chuyển đơn đến nơi không có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt chính UBND huyện Quốc Oai là đối tượng tố cáo cho việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng cho bà Phan Thị Thu Hường-Tiểu học Sài Sơn-Quốc Oai- Hà Nội không đạt chuẩn Hiệu trưởng Nhiệm kỳ 2010-2015 ( quá 9 tháng ) ?
                     Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị ông  Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội , Thành ủy viên - Thành ủy thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND khóa XIII thành phố Hà Nội   ban hành  và gửi tôi Quyết định thụ lý đơn tố cáo và quyết định thành lập đoàn thanh tra theo điều 9, 10 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP , ngày 30 / 09 / 2013 về Quy trình giải quyết đơn Tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ
Tôi xin chân thành cảm ơn !    
                                                                   Quốc Oai ngày  20   /    11 /  2015
                Người viết đơn

                                                                       Nguyễn Thị Bích Nhung
Fb Ngựa sap

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Hà nội - 17 nông dân sẽ bị tù vì nấu cháo tố quan cướp đất ?Hà Nội: Nhận án tù vì… nấu cháo ở cửa UBND xã 

(LĐO) ĐỖ VĂN - 
Sau khi tổ chức nấu cháo, người dân tổ chức ăn cháo tại trụ sở UBND xã Liên HiệpSau khi tổ chức nấu cháo, người dân tổ chức ăn cháo tại trụ sở UBND xã Liên Hiệp
Từ năm 2012 đến 2014, hàng trăm người dân nhiều lần tổ chức bắc bếp nấu cháo tại trụ sở UBND xã Liên Hiệp nhằm yêu cầu chính quyền xã thực hiện Kết luận giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Phúc Thọ, xử lý cán bộ sai phạm… hành vi này của người dân bị các cơ quan tố tụng huyện Phúc Thọ đem ra truy tố, xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng’…

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Thanh tra chính phủ lại bán ghế trước khi hạ cánh !

(NLĐO)- Trong 6 tháng gần đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký quyết định bổ nhiệm 35 trường hợp cán bộ, trong đó có 11 cấp vụ và 24 cấp phòng.

Tại buổi họp báo công tác thanh tra quý I-2016, báo chí đặt một số câu hỏi liên quan tới việc nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ trong thời gian những tháng gần đây.
Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh đánh giá việc bổ nhiệm cán bộ
Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh đánh giá việc bổ nhiệm cán bộ
Ông Ngô Văn Cường, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - TTCP, cho biết theo số liệu 6 tháng gần đây, TTCP bổ nhiệm 35 trường hợp, gồm 11 cấp vụ và 24 cấp phòng.
Trong đó, cấp vụ có 3 trường hợp điều động luân chuyển, đang ở chức vụ này bố trí sang chức vụ khác tương đương. Công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.
Nói thêm về chuyện này, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, thẳng thắn: “Rất mừng vì nhà báo đề cập vấn đề nhạy cảm. Tập thể ban cán sự chúng tôi xác định nguyên tắc chung của toàn nhiệm kỳ, sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, việc bổ nhiệm cán bộ với TTCP đã được chấn chỉnh kỹ lưỡng ở tất cả các cấp độ”.
Theo ông Ngô Văn Khánh, các phiên họp của TTCP về cán bộ luôn có sự tham dự của các cán bộ ở Ban Tổ chức Trung ương. “Con số 35 không nói tới đúng hay sai, dễ gây hiểu lầm, Chúng tôi tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ rất chặt chẽ” - ông Khánh kết luận.
Tin-ảnh: N.Quyết

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Kiên Giang - cấp trên bao che sai phạm của cấp dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Thuận, ngày tháng 04 năm 2016
ĐƠN XIN GIÚP ĐỠ CỦA BÁO CHÍ 
( V/v giải quyết khiếu nại Quyết định kỷ luật oan, sai)
Kính gửi: Tổng Biên tập Báo Người lao động
Họ và tên người gửi đơn:  Nguyễn Hoài Thu;
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;
Số giấy CMND: 371923471; Cấp ngày 01 tháng 10 năm 2015 ; Nơi cấp : Công an tỉnh Kiên Giang;
Lý do tôi gửi đơn:
Suốt 3 năm qua ( 01/08/2012 đến nay) tôi đã phải chịu rất nhiều điều oan trái do một số người có chức vụ nhưng coi thường pháp luật chà đạp. Sự đau khổ không chỉ có cá nhân tôi gánh chịu, những người thân của tôi cũng phải gánh chịu nổi đau này. Cho đến lúc này, sự đau khổ đã đi đến ngưỡng cuối và niềm tin vào công lý của tôi đang dần bị thui chột, tôi không còn đủ sức đấu tranh một mình nên mới viết đơn này để mong được báo chí quan tâm chia sẻ. Tôi hy vọng với sự chia sẻ của công luậnpháp luật sẽ được thực thi. Sự việc cụ thể như sau:

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Kiên Giang - công dân khiếu nại chủ tịch huyện Vĩnh thuận.


Vĩnh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2016
ĐƠN KHIẾU NẠI
Quyết định số 149/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang;

Họ và tên Người khiếu nạiNguyễn Hoài Thu – sinh ngày 27 tháng 02 năm 1974
Địa chỉ: số nhà 74, ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; 
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;
Đối tượng bị khiếu nại
Quyết định số: 149/QĐ – UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận “về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Hoài Thu (lần đầu)
Nội dung vụ việc & nội dung khiếu nại
1.Tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc:

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Dự án nước Sông Đà - thư ngỏ .

Hà Nội ngày 5/4/2016 
Kính gửi:
Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ông Bộ trưởng Bộ Xây Dựng
Ông  Tổng Thanh tra Chính Phủ 
    Vừa qua, báo chí nhà nước và các tổ chức xã hội đã kịp thời lên tiếng cảnh báo những nguy cơ khẩn cấp đã và đang xảy ra với dự án đường ống cung cấp nước sach sông Đà do Vinaconex là chủ đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng, sức khỏe và đời sống của hơn 8 triệu nhân dân Thủ đô và vùng phụ cận.  
     Đại diện cho giới khoa học, giới chuyên gia xây dựng và đông đảo nhân dân Hà Nội cũng như cả nước, chúng tôi - Ký tên trong thư dưới đây- yêu cầu Chính phủ, lãnh đạo Bộ xây dựng, và tất cả các cơ quan quản lý chính quyền liên quan minh bạch thông tin và trả lời công khai trên báo chí những vấn đề sau đây:  
1. Khẩn cấp và kịp thời sửa chữa ngay những sai lầm tại đường ống nước sạch sông Đà giai đoạn II (D.A NSSĐ G.Đ II): Tư vấn, thẩm định lại D.A và thực hiện từng khâu còn lại với sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia, Bộ Xây dựng và Chính phủ: 

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Đà nẵng xin lỗi Mẹ VNAH vụ cưỡng chế nhà và bắt Mẹ

Liên quan loạt bài phản ánh “Đà Nẵng: Bị cưỡng chế, Mẹ Việt Nam Anh hùng quyết ở Trung tâm y tế chờ tòa phán xử”, ngày 23.12, tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), theo chỉ đạo của UBND quận Sơn Trà, UBND phường An Hải Tây đã lập biên bản nhận khuyết điểm với mẹ Phạm Thị Lành về sự việc xảy ra sáng 12.6.2014 tại phường An Hải Tây.
Đà Nẵng: Bị cưỡng chế, mẹ Việt Nam anh hùng quyết ở trung tâm y tế chờ toà phán xử
UBND phường thừa nhận việc lực lượng chức năng của phường tổ chức di chuyển xe tang tại lô đất số 8B2 - 33 Nguyễn Thông vào ngày 12.6.2014 là chưa phù hợp với quy trình, thủ tục. Sử dụng phụ nữ đưa mẹ Lành đến TTYT quận Sơn Trà khi chưa được sự đồng ý của mẹ là thiếu sót và không phù hợp với quy trình, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”. UBND phường thừa nhận đã nôn nóng trong xử lý vụ việc, nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót của mình và sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm, rất mong nhận được sự thông cảm của mẹ và gia đình. UBND phường sẽ cùng gia đình đưa mẹ về nhà con tại số 29 Nguyễn Thông, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và công khai xin lỗi mẹ tại nơi cư trú.

Liên quan loạt bài phản ánh “Đà Nẵng: Bị cưỡng chế, Mẹ Việt Nam Anh hùng quyết ở Trung tâm y tế chờ tòa phán xử”, ngày 23.12, tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà…
LAODONG.COM.VN

Đường ống nước sông Đà 2: Lộ diện “thông thầu”?


(GDVN) - Chỉ khi nào Viwasupco trả lời được những câu hỏi của dư luận, thì người dân mới yên tâm “giao phó” cho Viwasupco quyền lựa chọn đường ống gang dẻo của Xinxing.
Thông tin trên báo Dân Việt, Liên danh Jindal Saw – Newtatco (Liên danh Ấn Độ - Việt Nam, nhà thầu bị loại khỏi dự án đường ống nước Sông Đà 2) đã lên tiếng về góc khuất trong việc đấu thầu gói thầu cung cấp ống nước và phụ kiện cho đường ống nước sông Đà 2.
Cho thấy Công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã có những ưu ái đặc biệt với Công ty TNHH Xinxing - nhà thầu duy nhất có đủ những đáp ứng của Viwasupco?