Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Đơn tố cáo UBND tỉnh Tây Ninh của tập thể người dân


Sáu người, từ trái qua, là những người đứng tên trong đơn tố cáo này

Mở đầu cho loạt bài về các vụ tranh chấp đất đai trên blog này là đơn tố cáo của tập thể người dân tỉnh Tây Ninh, trong đó 6 người dân đã tố cáo UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao đất trái pháp luật, đồng thời giải quyết khiếu nại bằng văn bản trả lời sai sự thực.

Những người có tên trong đơn tố cáo này đã có công khai phá đất ở địa phương và sử dụng đất ổn định trong 10 năm (1973-1983) để trồng cây nông nghiệp cho đến khi Nông trường Cao su Bổ túc lấy đất vào năm 1983 mà không thông báo và cũng không bồi hoàn công khai phá đất. Họ đã khiếu nại tới nhiều cơ quan khác nhau, từ UBND các cấp đến Trung ương Đảng và Nhà nước nhưng không được giải quyết.

Trong hồ sơ khiếu nại, họ có chứng cứ chứng minh quá trình khai phá đất. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã trả lời khiếu nại của họ bằng văn bản trong đó ghi rằng họ "không đưa ra chứng cứ chứng minh quá trình khai phá". Thêm vào đó, văn bản trả lời nhắc đến danh sách bồi hoàn công khai phá (những ai có tên trong danh sách này thì được bồi hoàn), trong khi thực tế, tất cả những người sử dụng đất từ năm 1973 đến năm 1983 và bị lấy đất trong năm 1983 đều không được bồi hoàn. Điều này có nghĩa là thực tế không có danh sách như vậy và UBND tỉnh Tây Ninh đã hoàn toàn bịa đặt.

Dưới đây là đơn khiếu nại của tập thể người dân tỉnh Tây Ninh:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét