Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Dân Văn Giang lại biểu tình tại Tràng Thi

 Sáng nay, gần 500 dân Văn Giang lại vác biểu ngữ lên Mặt trận Tổ quốc Việt nam tại Tràng Thi để khiếu nại : Hôm trước thì ở trụ sở tiếp dân nhà nước Ngô Thì Nhậm Hà đông:


Cùng các dân oan ở các vùng khác về khiếu kiện : Không biết là dân ta sẽ khốn khổ như thế này đến bao giờ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét