Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Dân oan khiếu kiện ở Ngô Thì Nhậm ban đêm.

 Đêm rồi vẫn còn dân oan khiếu kiện ở trụ sở tiếp dân Ngô Thì Nhậm :Cổng trụ sở thì đóng kín, bên trong trụ sở còn nhiều dân oan.
  Những bà con ở đây gồm có dân oan nhiều vùng  tới đây khiếu kiện, cả người dân tộc H; Mong vùng Cao bằng cũng kéo về khiếu kiện. 
  Những thông tin về dân oan khiếu kiện tại đây, những hình ảnh về họ không có trên báo chí, chỉ có các blogger tới chụp và gửi lên mạng.

1 nhận xét: