Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Tình cảnh dân oan khắp nơi tại Ngô Thì Nhậm Hà đông

Có Đất nước nào như ở ta không vậy thưa các bạn ?Mời các ông Thiện Nhân, ông Hùng, ông Sang, ông Dũng trả lời xem, ở đâu trên Thế giới này như ở ta ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét