Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

" Kết luận điều tra " của công an Hà đông - chống bọn côn đồ ăn cướp là chống người thi hành công vụ ?

 Công an Hà đông tiếp tục lún sâu vào tội ác, vi phạm pháp luật sau khi tổ chức côn đồ, công an, bộ đội tới cướp đất và bắt giam 7 người dân Dương nội ngày 25 tháng 4 năm 2014.
  Giờ sau hai tháng liên tục dân Dương nội phải tới khắp các cơ quan Trung ương để đòi người, đòi đất thì công an Hà đông tiếp tục bịa ra một bản gọi là " kết luận đièu tra vụ án " , vụ án ăn cướp của công an Hà đông được toàn thế giới biết rõ qua các bài viết, phim ảnh của giới phóng viên nhân dân và blogger bảo vệ nhân quyền đưa trực tiếp lên mạng. 
  Công an Hà đông đứng đầu là Vương Tiến Dũng tiếp tục thách thức dư luận qua bản "kết luận điều tra " được tạo dựng bởi một sỹ quan vắt mũi chưa sạch này, chính quyền trung ương và Hà nội sẽ tiếp tay cho sai phạm pháp luật, coi thường công lý của công an Hà đông chứ ? Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét