Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Ecopark tiếp tục dùng côn đồ và công an yểm trợ vào phá ruộng của dân Văn giang

 Từ Văn giang, các nông dân đã báo tin và gửi những hình ảnh về việc hôm nay Ecopark tiếp tục dùng côn đồ và công an yểm trợ cho máy ủi máy cào vào phá ruộng của dân :


Công an và côn đồ yểm trợ cho máy ủi vào phá ruộng.

Sau khi Tuyên bố của bà con Văn giang đăng tải lên mạng, có lẽ chủ dự án Ecopark lại muốn dân Văn Giang phải kéo tới trụ sở của tập đoàn này để làm việc ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét