Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Các công dân La Khê Hà Đông tố cáo quan ăn đất nghiêm trọng !

Tôi nhận được hồ sơ đơn từ của các công dân tại La Khê Hà đông tố cáo, khiếu nai về việc : các quan địa phương chỉnh sửa bản đồ địa chính, chiếm đất đai, bán và chia chác trái pháp luật.
 Vụ việc được tố cáo và đưa lên công luận từ chục năm nay, các cấp từ thời Hà tây cũ đã đi đá lại, đến thời Hà nội tiếp tục đã đi đá lại mặc dù chứng cứ rành rành, các quan ăn đất đều an vị cả, quan nào cũng có tiền gửi ngân hàng nước ngoài, xây biệt thự ngay trên đất La Khê.Bản đồ đất - chứng cứ về việc quan chiếm đất.
 Trang tin sẽ tiếp tục đăng tải toàn bộ hồ sơ về vụ việc tại La Khê, cả các bài báo đăng từ thời Hà tây để sáng tỏ trước công luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét