Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Nông dân Dương nội tiếp tục biểu tình gần văn phòng chính phủ

Sáng nay, hàng trăm nông dân Dương nội tiếp tục biểu tình đòi đất, đòi người tại Hà nội, khu vực Ba đình :
Nông dân đang nghỉ chân ở vườn hoa Mai Xuân thưởng


Nông dân Dương Nội đang ở số 1 hùng Vương , ngày 25/6

Nông dân Dương Nội đang ở lăng ngày 25/6: 

 Nông dân Dương Nội ngày 25/6 tại Quốc tử giám


T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét