Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Dân oan Dương nội tiếp tục biểu tình, tới Bộ công an.

Sáng nay, hàng trăm người dân Dương nộ lại tiếp tục biểu tình với biểu ngữ đòi đất, đòi trả người tại bộ công an và bờ Hồ :
Dân oan Dương Nội ngồi la liệt đòi người, đòi đất tại cửa bộ công an.
Bỏ thích
Dân oan Dương Nội đang ở báo tiền phong

T

Nông dân Duong Nội ở Bộ công an ngày 24/6 :
Bỏ thích

Dân oan Duong Nội đang ở đường Trần nhân tông :
Bỏ thích
Quốc hội vẫn họp cả tháng nay, dân oan Dương nội biểu tình đòi người đòi đất cả hai tháng nay. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét