Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Sai phạm động trời ở bộ Y tế

  Bạn đọc gửi nhờ đăng.

  Chúng tôi xin gửi các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính Phủ, Bộ, Ngành và bạn đọc hàng loạt đơn thư tố cáo khẩn cấp mà chúng tôi đã tiếp nhận được: Đường Dây Nóng Y Tế đang lừa dối người dân. Việc cơ quan Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục bao che cho đề tài nghiên cứu mà ở đó Kỹ Sư Kinh Tế tiến hành thử nghiệm trái phép trên trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Yên, Bắc Giang 2006-2008 là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, quy định của Đảng về những Điều Đảng Viên không được làm và quy chế của Ngành Y Tế, vi phạm nghiêm trọng Luật Pháp và Công Ước quốc tế về các điều kiện và tiêu chuẩn nghiên cứu thử nghiệm trên người, đặc biệt là với trẻ em !

   Chương trình dân hỏi Bộ Trưởng Trả Lời lúc 19h45 Chủ Nhật ngày 2.3.2014, Bộ Trưởng Y Tế có nêu 50% cuộc gọi đến đường dây nóng là phản ánh đúng, có nghĩa là 50% cuộc gọi còn lại gọi đến Đường Dây Nóng Y Tế là thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc là vô văn hóa với Đường Dây Nóng. Vậy thì xin đề cập ngược lại, trong số 50% cuộc gọi phản ánh đúng đó thì có bao nhiêu % cuộc gọi được Đường Dây Nóng Y Tế đủ năng lực Tâm - Tầm - Tài trả lời thỏa đáng, bao nhiêu % là không đủ năng lực trả lời và bao nhiêu % nữa là không trả lời với lý do là cố ý bao che, dung túng cho những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ở Bộ Y Tế như trường hợp sai phạm nghiêm trọng đào tạo Tiến Sỹ ở Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương đã cấp bằng Tiến Sỹ Giấy? Đó cũng chính là sự vô văn hóa của Đường Dây Nóng Y Tế đối với sự tiếp nhận và trả lời các thông tin mà người dân cung cấp đó thôi!

   Kính gửi: Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời; Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ y tế; Đường Dây Nóng Y Tế các Báo, Đài:


Câu hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu khi để xảy ra tình trạng tiêu cực ở các cơ sở đào tạo cán bộ chuyên ngành ?

Từ việc Tiến sỹ bị thu hồi bằng vì sao chép 30% nội dung luận án, đến việc cấp bằng Tiến sỹ cho nghiên cứu sinh không làm luận án mà vẫn bảo vệ được thành công ở Viện vệ sinh dịch tễ trung ương và vụ kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ra tòa: Đâu là phép nước, đâu là lệ làng để cho Bộ giáo dục và đào tạo lấy làm cơ sở giải quyết hợp tình, hợp lý vụ việc. Tòa án sẽ ra bản án phán quyết như thế nào ?

Sau khi báo chí đăng tải hàng loạt các thông tin về việc Bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định thu hồi bằng Tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế ở trường đại học kinh tế quốc dân và vụ ông Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo bị kiện ra tòa, chúng tôi có nhận được hàng loạt các đơn, thư phản ánh về những sai phạm và tiêu cực trong việc đào tạo chương trình Tiến sỹ ở Viện vệ sinh dịch tễ trung ương.
Để rộng đường cho dư luận tiện theo dõi và có cách tiếp cận thông tin một cách toàn diện, khách quan, kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải toàn bộ nội dung thông tin của những đơn, thư tố cáo, phản ánh và bài viết phân tích của các nhà khoa học, các bạn đọc đã gửi đến cho chúng tôi về những sai phạm đang xảy ra tại cơ sở đào tạo này của Bộ Y Tế.LUẬN ÁN: “Nghiên cứu thực trang thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên – Bắc Giang, 2006 - 2008” trên trang web: "http://www.nihe.org.vn/new-vn/dao-tao-ngan-han--tap-huan/1852/Thong-tin-ve-luan-an-cua-NCS-Nguyễn-Thị-Ngọc-Bảo.vhtm

2 nhận xét:

  1. http://baophapluat.vn/cau-chuyen/tpho-chi-minh-dan-keu-bi-xen-hang-tram-ty-dong-tien-boi-thuong-182838.html

    Trả lờiXóa
  2. http://batdongsan.com.vn/chinh-sach-quan-ly/tp-hcm-dan-keu-bi-cat-xen-tien-boi-thuong-ar58557

    Trả lờiXóa