Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Phỏng vấn CSGT Hà nội.

 Mời lãnh đạo công an Hà nội xem thái độ chấp hành pháp luật, thái độ của CSGT Hà nội đối với dân :

https://www.youtube.com/watch?v=jQSv_eJVqTo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét