Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Bắc Giang ban hành các quyết định trái luật để cướp đất.

Thu hồi đất tại xã Song Khê, TP Bắc Giang: Ban hành các quyết định trái thẩm quyền, TP Bắc Giang “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

Được UBND tỉnh Bắc Giang ra công văn chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư xã Song Khê, UBND thành phố Bắc Giang tự ý ban hành các quyết định: Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, phê duyệt dự án, thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB… Vừa làm chủ đầu tư, vừa ban hành các quyết định phê duyệt, quyết định thu hồi đất, việc làm của UBND thành phố Bắc Giang khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?…
Thực hiện dự án, chỉ cần công văn, không cần quyết định?
Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ dự án cho thấy, ngày 1/9/2011 UBND tỉnh Bắc Giang có công văn số 1991/UBND-TN do ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kí, nội dung: Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Giang tại công văn số 1697/UBND-TNMT ngày 22/8/2011, đồng ý giao cho UBND thành phố Bắc Giang làm chủ đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tại xã Song Khê, để giải quyết tồn tại về đất ở, kinh doanh dịch vụ. UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm làm việc với các ngành, đơn vị liên quan thống nhất vị trí, diện tích từng khu vực, lập dự án và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Tiếp đó, ngày 20/9/2012, UBND thành phố Bắc Giang lại có công văn số 209/UBND-QLĐT gửi UBND tỉnh, xin tách 15,78ha ra khỏi quy hoạch khu đô thị phía Tây Nam thành phố, giao cho UBND thành phố Bắc Giang làm Chủ đầu tư.
Trả lời đề xuất nói trên của UBND thành phố Bắc Giang, đến ngày 13/10/2012 UBND tỉnh có công văn số 2505/UBND-KTN, cũng do ông Lại Thanh Sơn kí, nội dung: Đồng ý chủ trương giao cho UBND thành phố Bắc Giang làm Chủ đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư xã Song Khê, thuộc khu đô thị phía Tây Nam thành phố Bắc Giang, diện tích khoảng hơn 15ha… yêu cầu UBND thành phố Bắc Giang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực trên cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đang lập điều chỉnh. Công văn số 2505/UBND-KTN nhấn mạnh, UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ngày 12/11/2012, UBND thành phố Bắc Giang lại gửi công văn số 286/UBND-TNMT đến UBND tỉnh, xin chủ trương thu hồi đất trồng lúa thực hiện dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư thôn Song Khê. Ngày 20/11/2012, ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kí công văn số 2777/UBND-TN, nội dung: Đồng ý cho UBND thành phố Bắc Giang thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án theo đề nghị tại công văn số 286/UBND-TNMT.
Qua hệ thống công văn nói trên cho thấy, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đồng ý về chủ trương, giao cho UBND thành phố Bắc Giang làm chủ đầu tư dự án. Việc cần làm tiếp theo là UBND thành phố Bắc Giang phải lập dự án, quy hoạch 1/500… trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt, quyết định thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành. Song, UBND thành phố Bắc Giang không làm như vậy, mà tự ý ban hành các quyết định trái thẩm quyền.
Các quyết định trái thẩm quyền của UBND thành phố Bắc Giang
Ngay sau khi có ý kiến đồng ý cho làm Chủ đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư xã Song Khê tại công văn số 1991/UBND-TN ngày 1/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 29/3/2012 UBND thành phố Bắc Giang ban hành quyết định số 745/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đồng Dộc Pheo, đồng Mối xã Song Khê, thành phố Bắc Giang tỉ lệ 1/500. Ngày 17/4/2012, tại công văn số 738/UBND-QLĐT gửi Ban Quản lí Dự án thành phố, UBND thành phố Bắc Giang nhất trí đổi tên dự án này thành “Hạ tầng kĩ thuật thôn Song Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang”.
Chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, ngày 24/12/2012, tại thông báo kết luận số 274/TB-UBND, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo UBND xã Song Khê thông báo cho các hộ dân không tổ chức sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2013 trên diện tích đất thu hồi thuộc dự án. Ngày 26/12/2012 ông Đào Văn Dư, Chủ tịch UBND xã Song Khê kí thông báo số 48/TB-UBND, đề nghị bà con có ruộng đất tại các khu vực Đồng Pheo, Đồng Mối, Ao Vối, Ngõ Lấp trong phạm vi dự án không triển khai gieo trồng…
Ngày 31/1/2013, UBND thành phố Bắc Giang ban hành quyết định số 340/QĐ-UBND, thu hồi (đợt 1) 130.819,6m2 đất nông nghiệp của 305 hộ gia đình, cá nhân và của UBND xã quản lí. Địa điểm thu hồi thuộc xứ đồng Ao Vối, Dộc Pheo, Đồng Mối, Ngõ Lấp… thuộc thôn Song Khê và Liêm Xuyên. Ngày 1/2/2013, UBND thành phố Bắc Giang có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1), do Ban Quản lí Dự án thành phố và Công ty TNHH một thành viên Hoàng Long lập.
Nhân dân thôn Song Khê bức xúc trình bày với báo chí.
Nhân dân thôn Song Khê bức xúc trình bày với báo chí.
Từ bước lập dự án đến ra quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Bắc Giang đã không làm đúng, đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, quy định từ Điều 49 đến Điều 59 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Mặt khác, tại Luật Đất đai 2003, khoản 3, Điều 26 quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp”. UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ được xét duyệt đối với đất của cấp xã quy định tại khoản 4, Điều 25 của luật này (đất không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị). khoản 4, Điều 27 quy định: “Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó”. Tại khoản 3, Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về trình tự thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 38 của Luật Đất đai 2003 cũng quy định: “Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, thì UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh có trách nhiệm lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh xét duyệt”. Về thẩm quyền thu hồi đất, theo quy định UBND cấp tỉnh thu hồi diện tích đất tổng thể, UBND cấp huyện thực hiện thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Tuy có danh sách họ tên, số thửa, diện tích… kèm theo, nhưng về hình thức quyết định số 340/QĐ-UBND là quyết định thu hồi đất tổng thể, hơn nữa dự án bao gồm cả đất của UBND xã, nên vẫn phải do UBND tỉnh ra quyết định thu hồi, theo quy định tại Điều 44 Luật Đất đai 2003; khoản 5, Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 17/2006/NĐ-CP. Luật Đất đai 2003 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành còn có quy định, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thu hồi đất, giao đất không được ủy quyền cho cấp dưới. Do đó, các quyết định nêu trên do UBND thành phố Bắc Giang ban hành là trái thẩm quyền.
Nghi vấn xung quanh sự hiện diện của Công ty Hoàng Long trong dự án
Trong các nội dung trình bày với báo chí, nhân dân thôn Song Khê đặt nghi vấn về sự hiện diện của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Long (Công ty Hoàng Long). Họ cho rằng, Công ty Hoàng Long mới chính là chủ dự án, núp sau chủ đầu tư là UBND thành phố Bắc Giang để lấy đất nông nghiệp của dân, chia lô bán nền theo giá đất ở. Căn cứ tập hồ sơ áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ với các hộ dân để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu dân cư thôn Song Khê, do Công ty Hoàng Long lập, thì nghi vấn nói trên của nhân dân là có cơ sở. Các tài liệu có trong tập hồ sơ này cho thấy, ngày 2/8/2012, UBND thành phố Bắc Giang ra quyết định số 2123/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường GPMB. Trong đó bổ sung 2 nhân sự của Công ty Hoàng Long: ông Nguyễn Huy Chiêu, Giám đốc và ông Nguyễn Lê Hưởng, cán bộ của công ty vào Hội đồng.
Ngày 21/6/2013, UBND thành phố Bắc Giang có quyết định số 2131/QĐ-UBND, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn Song Khê từ 130.819,6m2 lên 138.616,56m2. Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 2297/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND thành phố Bắc Giang, diện tích sử dụng đất là 13,86ha (138.600m2). Tại thông báo thu hồi đất bổ sung số 183/TB-UBND của UBND thành phố Bắc Giang, thì diện tích thu hồi bổ sung khoảng 1,4ha của 60 hộ gia đình, cá nhân (gần gấp đôi diện tích điều chỉnh quy hoạch theo quyết định số 2131/QĐ-UBND). Đáng chú ý, còn có văn bản có tính chất quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ… do Phó Giám đốc Công ty Hoàng Long Nguyễn Lê Hưởng kí, đóng dấu.
Tuy nhiên, vai trò của Công ty Hoàng Long không được thể hiện rõ trong hồ sơ của dự án. Tại thông báo số 274/TB-UBND ngày 24/12/2012, Công ty Hoàng Long hiện diện với tư cách đơn vị tư vấn. Đến ngày 1/2/2013, Công ty này hiện diện trong quyết định số 341/QĐ-UBND là đơn vị cùng Ban Quản lí Dự án thành phố lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1). Nhưng đến quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 2297/QĐ-UBND ngày 12/8/2013, đơn vị tư vấn, khảo sát, lập dự án lại là Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Bắc Giang. Vậy, Công ty Hoàng Long lấy tư cách gì để ban hành văn bản chính sách bồi thường, hỗ trợ…?
Do các văn bản hành chính của UBND thành phố Bắc Giang và hành vi hành chính của các cán bộ thành phố này là trái pháp luật, vượt thẩm quyền, nhân dân đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, kết luận, yêu cầu UBND thành phố Bắc Giang tạm dừng việc thực hiện Dự án, để tiến hành lập lại trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Bài và ảnh Hoàng Linh - Báo Người cao tuổi.

1 nhận xét:

  1. ốgC lẽ lại là Công ty Hoàng Long ( Ninh Bình ) đã từng mở rộng thân đê Sông Thương ( đoạn qua TP Bắc Giang ) trước đây rồi. Công ty này chẳng hề đầm một nhát đầm nào và chẳng trồng một cụm cỏ nào cho đê. Vậy mà người ta cứ nghiệm thu và chi tiền...Ôi sự chung chi và nhóm lợi ích !

    Trả lờiXóa