Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Dân Văn giang tiếp tục tới Ngô Thì Nhậm để khiếu kiện

  Sáng nay, hàng trăm người dân Văn giang tiếp tục kéo tới trụ sở tiếp dân nhà nước tại Ngô Thì Nhậm để khiếu kiện.
  Vụ Văn Giang đã gần hai năm nay kể từ sau ngày 24 tháng 4 năm 2012, vài ngàn công an và nhân lực của Ecopark kéo tới " cưỡng chế ", ăn cướp đất của dân và đánh nhà báo đến nay vẫn chưa ngã ngũ, chưa có một cơ quan nào đứng ra giải quyết các khiếu nại tố cáo của dân Văn Giang.


Hình ảnh sáng nay tại trụ sở tiếp dân.

 Tuần trước, gần ngàn dân Văn giang cũng đã kéo đến trụ sở để khiếu nại, sau đó họ biểu tình trên đường về từ Ngô Thì Nhậm về trung tâm Hà nội :

Hàng ngàn dân khiếu kiện và biểu tình !

Sáng nay, tại trụ sở tiếp dân nhà nước ở Ngô Thì Nhậm Hà đông có hàng ngàn dân tới đây từ các khắp nơi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai.

Tại trụ sở tiếp dân.Biểu tình trên phố Nguyễn TrãiHơn một ngàn dân Văn giang đại diện cho hơn 800 trăm hộ dân phản đối dự án Ecopark lấy ruộng của họ chưa đền bù.

1 nhận xét:

  1. Cám ơn cụ Lê hiền Đức-kính chúc trường thọ !

    Trả lờiXóa