Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Chính quyền huyện Thanh Oai cướp đất cướp nhà Liệt sỹ đã hai năm nay.

 Tôi vẫn tiếp tục nhận được đơn thư của công dân tại Thanh oai Hà nội tố cáo chính quyền huyện đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Hồng Yên đã để cấp dưới cướp phá nhà, cướp đất củagia đình Liệt sỹ    tại Bích hoà. Vụ việc này được tôi đăng tải đã hai năm nay, các cấp đều có chỉ đạo giải quyết xong đến nay gia đình bà Mười gồm 5 người vẫn đang phải tá túc tại vỉa hè quốc lộ 21 B, cả bát hương và di ảnh Liệt sỹ cũng vẫn phải thừo tự tại đây.

Di ảnh Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn được thờ tự trong lều.

Gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn tá túc bên vỉa hè đã hai năm nay.

  Chỉ đạo xử lý của đủ các cấp trung ương đến hàng trăm lần nhưung chính quyền Thanh oai vẫn lờ tịt, không coi cấp trên ra gì.
 Kết luận thanh tra đã cho thấy việc cướp đất phá nhà của gia đình Liệt sỹ là sai rành rành, vậy nhưng Thanh Oai coi như không có ai chịu trách nhiệm, gia đình Liệt sỹ vẫn đang ngày đêm bám lề đường để sinh sống.

 Một chính quyền trên bảo dưới không nghe như thế này thì thử hỏi : đó là loại chính quyền gì ? tại sao bất lực như vậy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét