Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Hàng ngàn dân huyện Văn Giang biểu tình đòi đất .

   Sáng nay, ngày 8 tháng 10 năm 2015, hơn hai trăm hộ dân ba xã Cửu Cao, Phụng công, Xuân quan thuộc tỉnh Hưng Yên đã kéo đến trụ sở Mătj trận Tổ quốc tại Tràng thi và sau đó là  tỉnh Hưng yên biểu tình, đòi lại đất đai mà chính quyền đã cướp nhiều năm nay.

 Ảnh do bà con ghi lại từ hiện trường.


Cướp đất, công an đánh nhà báo, đánh dân tại Văn giang ngày 24 tháng 4 năm 2012Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét