Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Nông dân Dương nội tiếp tục tuàn hành đòi người, đòi đất

 Đã gần 4 tháng nay kể từ ngày 25 tháng 4, nông dân Dương nội ngày nào cũng tuần hành tới các cơ quan trung ương, báo chí để gửi hồ sơ tố cáo sai phạm của chính quyền Hà đông, công an Hà đông, họ luôn mang theo biểu ngữ đòi đất và đòi người bị bắt giam trái pháp luật :


Dưới nắng nóng gần 40 độ C, dân Dương nội đi tuần hành đòi người, đòi đất.

Chưa có một cơ quan nào đứng ra trả lời, xử lý các ai phạm tại Hà đông, trả lai công bằng cho dân Dương nội , phải chăng chính quyền Hà đông đã được bảo kê từ bên trên ?Ảnh : PTB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét