Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Dân Dương nội tiếp tục diễu hành đòi tự do cho người thân bị bắt trái pháp luật

Dân oan Dương nội vẫn tiếp tục trên phố Thủ đô


 Đây là hình ảnh của Thủ đô Hà nội thế kỷ 21 : dân oan đầy đường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét