Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Kiên Giang - công dân khiếu nại chủ tịch huyện Vĩnh thuận.


Vĩnh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2016
ĐƠN KHIẾU NẠI
Quyết định số 149/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang;

Họ và tên Người khiếu nạiNguyễn Hoài Thu – sinh ngày 27 tháng 02 năm 1974
Địa chỉ: số nhà 74, ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; 
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang;
Đối tượng bị khiếu nại
Quyết định số: 149/QĐ – UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận “về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Hoài Thu (lần đầu)
Nội dung vụ việc & nội dung khiếu nại
1.Tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc:

Ngày 7/11/2013, UBND huyện Vĩnh Thuận triển khai kết luận Thanh tra số 02, kết luận về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật nhà nước trong quản lý thu chi tài chính đơn vị trường tiểu học Thị trấn 1 Vĩnh Thuận, (do chính tôi là người đề xuất việc thanh tra);
Ngày 08/10/2014 Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ban hành Quyết định số 4178/QĐ – UBND về việc thi hành kỷ luật đối với công chức để thi hành kỷ luật đối với tôi. Hình thức kỷ luật : Cách chức
Ngày 17/04/2015, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận triển khai quyết định số 4178 ngày 08/10/2014 cho tôi, và cũng đồng thời triển khai Quyết định số 73/QĐ – PGDĐT ngày 16/4/2014 bổ nhiệm bà Trần Thị Thùy Linh làm hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn 1. 
Ngày 20/4/2015, tôi gửi đơn khiếu nại lần đầu đối với Quyết định 4178/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ( gọi tắt là QĐ 4178 [1]).
Chờ mãi không thấy kết quả giải quyết đơn khiếu nại,tôi nhiều lần tôi đến gặp các vị lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận, đồng thời gửi đơn đến UBND tỉnh Kiên Giang nhờ xem xét đôn đốc giải quyết.
Cuối cùng thì điều tôi chờ đợi trong bao tháng ngày mỏi mòcũng đến. 14 giờ chiều ngày 26 tháng 02 năm 2016, ông Võ Văn Tường – Chánh thanh tra huyện Vĩnh Thuận chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định số 149/ QĐ  UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Nguyễn Hoài Thu (sau đây gọi tắt là QĐ 149 [2]). QĐ 149 cho phép tôi trong 30 ngày nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Qua quá trình suy nghĩ, cân nhắc đến nay tôi nhận thấy QĐ 149 tiếp tục xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi nên tôi viết đơn này kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Kiên Giang để khiếu nại.
2. Cụ thể những vấn đề cần khiếu nại đối với QĐ 149:
2.1. Tôi khiếu nại Mục II – Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:
2.1.1.Khiếu nại kết quả xác minh cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành 
QĐ 149 xác định thẩm quyền ban hành QĐ 4178 là đúng nhưng tôi nhận định thẩm quyền ban hành QĐ 4178 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận là sai. (Các vấn đề sai phạm về thẩm quyền tôi phân tích trong văn bản gửi kèm được gọi là Bản cung cấp thông tin ngày 8/6/2015 có gửi cho Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận và nay tôi xin được gửi kèm theo đơn[3] )
Điểm đặc biệt cần làm rõ liên quan đến vấn đề xác định thẩm quyền ban hành QĐ 4178 tôi xin phân tích bổ sung: Ngoài những vấn đề tôi đã nhận định trong bản cung cấp thông tin gửi kèm, thông qua QĐ 149 tôi nhận định thêm Ủy ban Nhân dân huyện đã hợp thức hóa thẩm quyền của việc ban hành QĐ 4178 bằng QĐ số 3258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2012 ( gọi tắt là QĐ 3258); QĐ 3258 này mới được soạn thảo trái pháp luật trong thời gian gần đây với mục đích bao che cho sai phạm.Để có thể xác định QĐ 3258 có đúng pháp luật hay không tôi đề nghị thẩm định lại việc ban hành QĐ 3258 nói trên để làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời tôi tha thiết đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét những vấn đề tôi đã nêu để ngăn chặn sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.
2.1.2.Khiếu nại kết quả xác minh nội dung sai phạm: 
QĐ 149 xác định “ bà Nguyễn Hoài Thu là có sai phạm” nhưng QĐ 149 lại không nêu ra sai phạm cụ thể của tôi. Xác định đúng mức độ sai phạm thì mới có thể áp dụng đúng hình thức kỷ luật. Nếu QĐ 149 xác định được mức độ sai phạm thì sẽ khẳng định được những nội dung trong QĐ 4178 ( Điều 2) là đúng hay sai. Nhưng nay kết quả xác minh trong QĐ 149 lại nhận định mơ hồ “bà Nguyễn Hoài Thu là có sai phạm” nên tôi nhận thấy thêm một lần nữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận cố tình bao che cho việc làm sai trong việc xử lý khiếu nại lần đầu.
Điểm đặc biệt cần làm rõ trong việc xác minh nội dung sai phạm tôi xin phân tích như sau:
QĐ 4178 xác định mức độ vi phạm của tôi là : 
 Trong quản lý điều hành, thu chi tài chính đơn vị còn lỏng lẽo, thiếu kiểm tra cán bộ thuộc quyền, có nhiều sai phạm trong thanh, quyết toán ngân sách nhà nước với số tiền 210.131.200 đồng. Bản thân vi phạm phải nộp ngân sách 14.751.000 đồng; năm 2012 không chấp hành dự toán được giao của Phòng giáo dục & Đào tạo huyện, không đóng nộp tiền BHXH,BHYT mà chuyển dùng để chi sửa chữa trường học và các khoản khác; năm 2013 không lập dự toán được giao đầu năm, không công khai tài chính tại đơn vị, sửa chữa cơ sở vật chất để kê thừa nhân công 5.500.000 đồng, kê thừa thiết bị sửa chữa 7.200.000 đồng.
Trong lãnh đạo, quản lý điều hành thiếu dân chủ, tổ chức kỷ luật kém, có tínhđộc đoán, cố chấp, thiếu sự tôn trọng ý kiến tập thể, từ đó làm cán bộ bên dưới thiếu tin tưởng, tập thể tín nhiệm không cao”.
Nhưng liên quan đến vụ việc, tôi nhận thấy việc Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận áp dụng kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 7/11/2013 ( gọi tắt là KL 02) để xem xét kỷ luật cách chức tôi là sai nên tôi đã trực tiếp đề nghị xin được thanh tra lại. Sau khi nhận đơn đề nghị, Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thanh tra lại KL 02 và sai phạm của tôi được xác định 
“ Chi sai phụ cấp ưu đãi 46.705.700 đồng; chi chuyển chứng từ tiếp khách sai quy định 44.211.000 đồng; để cho đơn vị sửa chữa kê thừa tiền nhân công 5.500.000 đồng; kê thừa thiết bị sửa chữa 7.200.000 đồng; thanh toán tiền thừa sửa chữa 9.900.000 đồng; quyết toán không chứng từ 860.000 đồng; chịu trách nhiệm trong việc để nợ BHXH,BHYT,BHTN 74.599.399 đồng. 
(Tôi xin gửi kèm theo đơn thông báo số 60 /TB-UBND ngày 17/12/2015 để chúng minh [4] ).
Như vậy mức độ sai phạm của tôi đã được điều chỉnh lại một cách rõ ràng nhưng QĐ 149 lại không xem xét, không thừa nhận. Từ đó tôi Vấn đề này có thể khẳng định rằng QĐ 149 cố tình nhận định vu vơ “ bà Nguyễn Hoài Thu có sai phạm” để bao che sai phạm và mục đích lại tiếp tục trù dập tôi ( thực tế hiện tại UBND huyện Vĩnh Thuận đang thực hiện điều đó; tôi xin cung cấpcác chứng cứ kèm theo [6])
2.1.3.Khiếu nại kết quả xác minh Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật
QĐ 149 xác định “ Kỷ luật công chức của bà Nguyễn Hoài Thu có một phầnchưa đúng theo trình tự, thủ tục quy định” nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành tôi khẳng định quy trình, thủ tục của việc xem xét kỷ luật đối với tôi là sai hoàn toàn. ( tôi đã phân tích sự sai trái này trong bản Cung cấp thông tin ngày 8/06/2015 nay xin gửi kèm theo đơn[3] ).
Điểm đặc biệt cần làm rõ trong việc xác minh Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật tôi xin phép bổ sung sự sai trái của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận bằng các vấn đề cơ bản:
Chủ tịch UBND huyện không xem xét đến yếu tố thời hiệu khi thực hiện kỷ luật công chức. Thực tế, thời hiệu kỷ luật tôi đã hết kể từ ngày 1/10/2014. (Khoản 1 Điều 80- Luật Công chức; Điều 6 Nghị định số 34/2011 NĐ-CP )
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận không xem xét đến yếu tố thời hạn khi thực hiện kỷ luật công chứcThực tế, thời hạn kỷ luật tôi đã hết kể từ ngày 7/03/2014.(Khoản 2 Điều 80 Luật công chức; Điều 7, Nghị định số 34/2011 NĐ-CP) 
Từ các yếu tố cơ bản nói trên, kính mong Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét làm rõ để tôi được hưởng sự công bằng của pháp luật.
2.1.4. Khiếu nại việc QĐ 149 không chấp nhận việc xem xét hậu quả do QĐ 4178 gây ra:
Việc QĐ 149 không chấp thuận xem xét hậu quả tồi tệ đã sảy ra với tôi do việc ban hành QĐ 4178 là một hành vi chây ì, cố tình lấp liếm sự thật để bao che cho các thế lực đen tối. QĐ 149 cho rằng phải xem xét xử lý kỷ luật lại với tôi rồi mới xác định xử lý hậu quả là một hành vi thiếu nhân văn, một lần nữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận tiếp tục có hành vi trái luật pháp và trái đạo lý nhân bản nhất của tình người.
3. Tôi khiếu nại mục III- Kết quả đối thoại:
Sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận xem xét xử lý vụ việc khiếu nại của mình, bản thân tôi đã rất nhiều lần chủ động tìm gặp các thành viên trong tổ xác minh, tư vấn của huyện để bày tỏ ý kiến của mình và chờ đợi được đối thoại nhưng mãi đến ngày 04 tháng 01 năm 2016 phiên họp mới được tổ chức. Trong phiên họp này tôi đã hoàn toàn thất vọng, phiên họp ngày hôm ấy không mang tính chất của một kỳ đối thoại, chỉ được tổ chức cho có lệ ( thể hiện trong biên bản đối thoại - tôi xin phép gửi kèm theo [5]). Trước sự áp đảo của chính quyền nên lại một lần nữa tôi thất bại vì không thể có cơ hội đấu tranh làm rõ cho sự oan sai của mình. Trong đơn này tôi chính thức nêu quan điểm không đồng thuận với cách làm việc cũng như kết quả đối thoại mà QĐ 149 đã ban hành.
4.Tôi không khiếu nại mục IV. Kết luận của QĐ 149.
Lý do không khiếu nại mục IV: Tôi đồng ý với kết luận “ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kết luận hủy bỏ QĐ số 4178/ QD-UBND ngày 8/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc thi hành kỷ luật đối với công chức bà Nguyễn Hoài Thu nhưng với điều kiện tôi không khiếu nại lần 2 thì Điều này mới có hiệu lực pháp luật và hiệu lực thi hành. Nhưng thật đáng tiếc, vì lý do các Điều khoản trong QĐ 149 rất mâu thuẫn, phi logic, trái pháp luật cho nên mặc dù đồng thuận với mục IV Kết luận tôi vẫn phải tiếp tục khiếu nại cụ thể từng điều khoản tiếp theo mà QĐ 149 đã ban hành để sự việc được minh bạch và đúng pháp luật. Cụ thể.
5. Tôi khiếu nại các Điều, khoản trong QĐ 149.
5.1.Khiếu nại Điều 1của QĐ 149:
Lý do khiếu nại: Điều 1của QĐ 149 chỉ nhận định “lý do hủy bỏ QĐ 4178 sai quy trình” là không đúng bản chất vấn đề, còn mang tính che đậy, lấp liếm[3]
5.2. Khiếu nại Điều 2 của QĐ 149
Lý do khiếu nại: Điều 2 của QĐ 149 “ Giao cho lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét thực hiện quy trình kỷ luật công chức theo quy định của pháp luật”. Trên thực tế,căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì Điều 2 của QĐ 149 khi thực hiện tiếp tục thi hành xem xét kỷ luật lại đối với tôi là một điều khoản vô luật. Bởi lẽ như tôi đã nhận định : 
Chủ tịch UBND huyện không xem xét đến yếu tố thời hiệu khi thực hiện kỷ luật công chức. Thực tế, thời hiệu kỷ luật tôi đã hết kể từ ngày 1/10/2014. (Khoản 1 Điều 80- Luật Công chức; Điều 6 Nghị định số 34/2011 NĐ-CP )
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận không xem xét đến yếu tố thời hạn khi thực hiện kỷ luật công chứcThực tế, thời hạn kỷ luật tôi đã hết kể từ ngày 7/03/2014. (Khoản 2 Điều 80 Luật công chức; Điều 7, Nghị định số 34/2011 NĐ-CP) 
Điểm đặc biệt kính mong Chủ tịch UBND tỉnh xem xét: Cùng ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ban hành kèm theo QĐ 149 là Thông báo số 10/TB-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 thông báo về việc xem xét kỷ luật lại với bà Nguyễn Hoài Thu. (Tôi nhận định sự vô luật của Điều 2 –QĐ 149 bởi các tài liệu gửi kèm theo bao gồmThông báo số 10/TB-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016; Giấy triệu tập số 11/GB-PGD&ĐT ngày 07 tháng 03 năm 2016; Giấy triệu tập số 14/GB-PGD&ĐT ngày 18 tháng 03 năm 2016; Bản kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu của Giấy triệu tập số 14; Thông báo số 36/TB-PGD&ĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016 6]).
Cho đến hôm nay, một lần nữa tôi phải cay đắng nhận định rằng Chính quyền huyện Vĩnh Thuận đang và đã ngồi xổm trên pháp luật khi cố tình ban hành QĐ 149cùng với các thông báo nói trên với mục đích kỷ luật cho bằng được đối với tôi. 
5.3.Khiếu nại Điều 3 của QĐ 149
Lý do khiếu nại: Điều 3, QĐ 149 nêu rõ “ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này nếu bà Nguyễn Hoài Thu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Vĩnh Thuận, có quyền khiếu nại đến UBND tỉnh”. Tôi nhận thấy thật mỉa mai khi Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã không xác định được thời hiệu khiếu nại lần 2 đúng theo quy định của pháp luật Điều 48- Luật Khiếu nại 2011) và cũng từ Điều 3 của QĐ 149 mà tôi đã vô tình không đảm bảo thời hiệu theo quy định. Điều 3 của QĐ 149 là Điều khoản trái pháp luật nên tôi kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét lại.
5.4.Khiếu nại Điều 4 của QĐ 149.
Lý do khiếu nại: Điều 4 của QĐ 149 nêu rõ : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”. Chính vì Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận không xác định được thời hiệu có hiệu lực pháp luật và hiệu lực thi hành ( Điều 57;58 Luật Khiếu nại2011) nên đã khẳng định như trên và sự khẳng định này lại thêm lần nữa sai pháp luật. Điều 4 của QĐ 149 tước đoạt đi quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại đồng thời tiếp tục làm tiền đề cho các sai phạm của các điều khoản nói trên và cụ thể nhất đó là đã có một loạt sai phạm đã đang được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận cùng các ban ngành có liên quan thực hiện và tôi chính là nạn nhân đang tiếp tục bị tra tấn tinh thần và thể xác ( Có các chứng cứ gửi kèm [6])
Từ những phân tích nhận định trên đây, tôi xin tha thiết đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xem xét làm rõ các sai phạm mà tôi đã trình bày nói trên của Quyết định  149/QĐ – UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh ThuậnKính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang hủy bỏ Quyết định số 4178/QĐ-UBND huyện Vĩnh Thuận ngày 8/10/2014 đồng thời xem xét lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Các tài liệu gửi kèm theo:
[1].Quyết định 4178/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014
[2].Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016;
[3].Bản cung cấp thông tin ngày 08 tháng 06 năm 2015;
[4].Thông báo số 60/TB-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 Thông báo về việc điều chỉnh không thực hiện 02 nội dung kết luận số 02/KL-UBND 
[5].Biên bản đối thoại;
[6].Thông báo số 10/TB-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016; Giấy triệu tập số 11/GB-PGD&ĐT ngày 07 tháng 03 năm 2016; Giấy triệu tập số 14/GB-PGD&ĐT ngày 18 tháng 03 năm 2016; Bản kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu của Giấy triệu tập số 14; Thông báo số 36/TB-PGD&ĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016
Người làm đơn 


    Nguyễn Hoài Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét