Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hà nội - lại có giáo viên tố cáo ngành giáo dục !

( V/v phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  )

                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                      Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                       ĐƠN   KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP
                                                    ( Lần 3 )
    ( V/v phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  )

       Kính gửi : -( Ông ) Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội , Thành ủy viên - Thành ủy thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND khóa XIII thành phố Hà Nội

             Tôi tên là  : Nguyễn Thị Bích Nhung
Địa chỉ : Xóm Minh Trung, thôn Đa Phúc-Sài Sơn-Quốc Oai Hà Nội
  Ngày 30/10/2015, tôi gửi đơn kiến nghị lần 1, lần 2 ngày 10/11/2015 về việc  phản đối  thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu trái với khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  . Nhưng đến nay không có sự phản hồi của quý ông nên tôi gửi đơn kiến nghị lần 3 với nội dung như sau :        
Ngày 26 /10/2015, tôi nhận được thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 Vv giải quyết đơn của công dân do ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội ký tên và đóng dấu . Tôi hoàn toàn phản đối vì lý do như sau :
1- Phản đối chuyển đơn đến nơi không có thẩm quyền giải quyết đơn :
Ngày 09 /9/2015 tôi gửi đơn đến ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục &Đào  tạo Hà Nội tố cáo ông  Nguyễn Văn Phương-Trưởng Phòng PGD & ĐT huyện Quốc Oai đã lập hồ sơ không đạt chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học  trái với Thông tư số 14/ 2011/TT-BGDDT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Bà Phan  Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn ở nhiệm kỳ 2010-2015 .
Căn cứ khoản 11, điều 7, nghị định số 115/ 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục :
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
11. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Như vậy thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo trên phải thuộc thẩm quyền ông Nguyễn Hữu Độ -Giám đốc Sở Giáo dục &Đào  tạo Hà Nội
Căn cứ vào khoản 7 Điều 7 Nghị định số  14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ  chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội phải  dựa vào cơ quan chuyên môn ( PGD &ĐT huyện Quốc Oai để lập hồ sơ Hiệu trưởng cho bà Phan Thị Thu Hường – Hiệu trưởng Tiểu học Sài Sơn ( Nay là Tiểu học Sài Sơn A ) .
Căn cứ khoản 2, điều 4, Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .

2- Hình thức, thể thức văn bản trong thông báo số 638 /TB –TTr ghi ngày 16 /10/2015 , ông Hoàng Cơ Chính -Chánh thanh tra SGD&ĐT Hà Nội  ghi giải quyết đơn là không đúng .
Thông báo này nhằm mục đích thông báo việc đã chuyển đơn đến UBND huyện Quốc Oai  .
Theo khoản 4, điều 7 ,  Thông tư số 06/2013/TT-TTCP , ngày 30 / 09 / 2013 về Quy trình giải quyết đơn Tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Ông Hoàng Cơ Chính- Chánh Thanh tra SGD&ĐT Hà Nội phải có phiếu đề xuất lên ông Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội để Giám đốc ban hành quyết địn thụ lý đơn và quyết định thành lập đoàn thanh tra đúng thẩm quyền . Nhưng ông Hoàng Cơ Chính- Chánh Thanh tra SGD&ĐT Hà Nội đã có phiếu chuyển đơn tố cáo đến UBND huyện Quốc Oai số bao nhiêu ? ngày tháng năm nào ? Căn cứ điều nào , luật nào mà lại né tránh khi đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của chính Giám đốc SGD&ĐT Hà Nội nhưng lại chuyển đơn đến nơi không có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt chính UBND huyện Quốc Oai là đối tượng tố cáo cho việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng cho bà Phan Thị Thu Hường-Tiểu học Sài Sơn-Quốc Oai- Hà Nội không đạt chuẩn Hiệu trưởng Nhiệm kỳ 2010-2015 ( quá 9 tháng ) ?
                     Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị ông  Nguyễn Hữu Độ- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội , Thành ủy viên - Thành ủy thành phố Hà Nội, Đại biểu HĐND khóa XIII thành phố Hà Nội   ban hành  và gửi tôi Quyết định thụ lý đơn tố cáo và quyết định thành lập đoàn thanh tra theo điều 9, 10 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP , ngày 30 / 09 / 2013 về Quy trình giải quyết đơn Tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ
Tôi xin chân thành cảm ơn !    
                                                                   Quốc Oai ngày  20   /    11 /  2015
                Người viết đơn

                                                                       Nguyễn Thị Bích Nhung
Fb Ngựa sap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét