Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Dân oan Long an - 3.403 lá đơn trong 32 năm khiếu kiện !


CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===
ĐƠN KÊU CỨU
(CỦA MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN KHỐN KHỔ 32 NĂM ĐỘI ĐƠN ĐI KHIẾU KIỆN VỚI 11.400 NGÀY KÉO DÀI HẾT 1/3 CUỘC ĐỜI CỦA CON NGƯỜI VỚI 3403 LÁ ĐƠN XIN ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM THEO ĐÚNG KL 2386/KL-LNCP NGÀY 25/12/2000 CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGHÀNH CHÍNH PHỦ ĐẾN NAY ĐÃ 15 NĂM TỪ KHI CÓ KẾT LUẬN ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN KHÔNG CHO TIẾP DÂN, KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI BÁO CÁO SAI SỰ THẬT LÊN CẤP TRÊN, BAO CHE CHO NHAU KHÔNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRÊN LÀM THIỆT HẠI LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA GIA ĐÌNH TÔI 32 NĂM QUA).
Kính gửi:          - Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC
                           PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
                           - Ông NGUYỄN VĂN NÊN
                           BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đồng Kính Gửi:    - Bà LÊ HIỀN ĐỨC
                           CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ LÊN TIẾNG
Tôi tên Trần Văn Kiêm Tài Sinh năm 1956 hiện ngụ tại số 92 đường Bạch Đằng huyện Mộc Hoá (cũ) nay là TX Kiến Tường, Tỉnh Long An. Đội đơn đi khiếu kiện từ năm 1983  (27 tuổi). Đến nay đã 32 năm, liện tục suốt 11.400 ngày vẫn chưa được GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM THEO ĐÚNG KẾT LUẬN CỦA CHÍNH PHỦ.
Năm 2000  ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH CHÍNH PHỦ về tận Mộc Hoá, thanh tra trên 01 tháng trời vụ việc của gia đình tôi mới ra ánh sáng  vì (suốt 17 năm(1983-2000) có 4 Công Văn của VPCP chỉ đạo ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Long An giải quyết nhưng không giải quyết mà còn chống lại trù dập gia đình tôi). Và Đoàn CNLNCP có kết luận số 2386/KL-LNCP ngày 25/12/2000 do ông Nguyễn Đình Lộc Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Trưởng đoàn CTLNCP ký; trong đó nói rỏ vụ việc của gia đình tôi gồm 87 dòng với nội dung:
 “- Toàn bộ 26 ha ruộng của ông Trần Văn Kiêm Tài bị UBND xã cắt xâm canh rồi tịch thu là vi phạm luật pháp… (trang 4)
- Cố tình không chấp nhận sự thật là có dụng ý cá nhân …. (trang 17)
- Ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo sai pháp luật, gây thiệt hại lợi ích cho gia đình Trần Văn Kiêm Tài … (trang 23)
- Trong giải quyết khiếu nại tố cáo đã vi phạm luật KNTC, có hiện tượng trù dập, thiên lệch với gia đình Trần Văn Kiêm Tài … (trang 24)
- Đoàn thanh tra kiến nghị: “Tỉnh uỷ và UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và khắc phục ngay những hậu quả do cách làm sai của UBND huyện Mộc Hoá đã gây nên trong những năm qua” … (trang 30)
- Đoàn Công Tác Liên Ngành Chính Phủ đề nghị: “Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung kết luận của Đoàn Thanh Tra, UBND tỉnh kịp thời báo cáo trình Chính Phủ kết quả thực hiện, đồng gởi cho Thanh Tra Nhà Nước biết để theo dõi.” (trang 1)
Năm 2002: Đoàn CTLNCP về Long An KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TRÊN THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG. Sau khi đi kiểm tra Đoàn CTLNCP đã có Bản báo cáo số 80/BTP-BC ngày 23/01/2002 Báo cáo KẾT QUẢ ĐẾN THỦ TƯỚNG do ông Nguyễn Đình Lộc Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ký, Báo cáo nêu rỏ :  “KL CỦA ĐOÀN CTLNCP ở Mộc Hóa chưa được tổ chức, thực hiện…,”
- Năm 2003: Ngày 15/01/2003 Thanh tra Tỉnh dùng thủ đoạn thủ tiêu toàn bộ HỒ SƠ của Đoàn CTLNCP để lại, RỒI MỜI TÔI NÓI 5 CƠ QUAN CỦA TỈNH LÀ SỞ THANH TRA, SỞ TNMT, SỞ TÀI CHÁNH, SỞ CÔNG AN VÀ UBND TỈNH ĐỒNG LOẠT MẤT HẾT HỒ SƠ CỦA ĐOÀN CTLNCP ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CỦA TÔI.
Năm 2007: Ngày 28/02/2007: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ có văn bản số 1051/VPCP-VII do ông NGUYỄN XUÂN PHÚC – Phó chủ nhiệm VPCP ký.: TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG giao Chủ tịch UBND Tỉnh Long An thực hiện KL 2786/BC-TTCP (vụ của tôi là vụ thứ 6 trong 12 vụ của Tỉnh) để giải quyết cho ông Tài trong KL nói rõ: “VỤ VIỆC CỦA ÔNG TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH CHÍNH PHỦ KIỂM TRA VÀ CÓ KL SỐ 2386/KL-LNCP NGÀY 25/12/2000 YÊU CẦU UBND TỈNH LONG AN PHẢI BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ÔNG TÀI…”.
Ngày 09/05/2007 Thanh tra chính phủ có công văn số 889/TTCP-V6 do ông Lê Tiến Hào phó Tổng thanh tra Chính Phủ ký gởi đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh thực hiện dứt điểm ý kiến chỉ đạo của phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng tại văn bản số 1051/VPCP-VII ngày 28/02/2007 báo cáo phó Thủ Tướng Chính Phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả giải quyết.
-Ngày 22/06/2007: Văn Phòng Chính Phủ có công văn số 3464/VPCP-VII do ÔngNGUYỄN XUÂN PHÚC Phó Chủ Nhiệm VPCP ký: “Gửi UBND Tỉnh Long An truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng: v/v giải quyết 12 vụ khiếu nại ở Tỉnh Long An( Vụ thứ 6 là ông Trần Văn Kiêm Tài) chủ Tịch UBND Tỉnh Long An phải triển khai thực hiện nghiêm túc giải quyết  dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại trên”.
- Năm 2014 : Ngày 09/10/2014 UBND Tỉnh Long An ra Thông Báo số 143/TB-UBND V/V chấm dứt thụ lý giải quyết  khiếu nại đối với ông Trần Văn Kiêm Tài do ông  Đỗ Hữu Lâm Chủ Tịch UBND Tỉnh Long An ký. Tôi không đồng ý nội dung Thông báo và không nhận thông báo số 143/TB-UBND và có ghi rõ lý do gồm 11 tờ ( 22 trang) để đi kèm với biên bản buổi trao Thông báo VÌ TỪ ĐÓ CHO ĐẾN NAY ÔNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH LONG AN:
“KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI, KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI VÀ KHÔNG CHO ĐỐI THOẠI, KHÔNG CHO TIẾP DÂN ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH TÔI”, để giải quyết dứt điểm đến chốn theo đúng hồ sơ chính xác trong KL 2386/KL-LNCP, mà chỉ họp ở trên trời rồi mời tôi lại TRAO 6 QĐ của UBND huyện và 1QĐ của UBND tỉnh BÁC ĐƠN TÔI, còn chỉ đạo cho phòng tiếp dân tỉnh ra 44 công văn trả lại đơn, hoàn trả đơn, trả lời đơn để báo cáo láo bao che cho nhau, vô cảm dìm chứng cứ sự thật; Dẫn đến suốt 15 năm nay Đơn Tố Cáo đến 3403 lá đơn vẫn không giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi.
Nay làm đơn này đến Quý Lãnh Đạo nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin kính quỳ lạy Quý Lãnh Đạo, vì sự nghiệp cách mạng, vì tình người thương tình cứu giúp để 1 người nông dân này đội đơn đi khiếu nại suốt 32 năm nay “kêu trời không thấu” thấy được ánh sáng của thời cách mạng, gia đình tôi đội ơn Quý Lãnh Đạo suốt đời.
                                                Kiến Tường, ngày 14 tháng 01 năm 2015
                                                               Người làm đơn kêu cứu
                                                                 Trần Văn Kiêm Tài
Ông Trần Văn Kiêm Tài với 3.403 lá đơn xin thực hiện và giải quyết theo đúng KL của đoàn CT LNCP. Nhưng ông Chủ Tịch UBND tỉnh Long An vẫn không cho tiếp dân, không cho đối thoại để giải quyết dứt điểm.

Với 3.403 giấy báo phát mà UBND tỉnh ký nhận ông Trần Văn Kiêm Tài dán lại kéo dài hết 1/3 cuộc đời ông.Daa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét